بیمار ۱۳۶۳(۳۸۲) آقای احمد اوزی مبتلا به هرنی دیسکال L4L5

بیمار ۱۳۶۳(۳۸۲) آقای احمد اوزی مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ ۹۷/۱۰/۲عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5