بیمار ۱۳۶۴(۳۸۳)آقای فیروز نجمی با سابقه ضایعه نخاعی بعلت هرنی دیسکال گردنیC5C6

بیمار ۱۳۶۴(۳۸۳)آقای فیروز نجمی از شیراز با سابقه مجروح جنگی ضایعه نخاعی بعلت هرنی دیسکال گردنیC5C6در تاریخ ۹۷/۱۰/۲عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
جراحی دیسک در رسانه ها