بیمار ۱۳۶۹(۳۸۸) خانم شهین جعفری مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در فضای l4l5

بیمار ۱۳۶۹(۳۸۸) خانم شهین جعفری مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در فضای l4l5 در تاریخ ۹۷/۱۰/۴عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5