بیمار ۱۳۷۶(۳۹۵) خانم فاطمه اصلانی از فریدونشهر مبتلا به هرنی دیسکال شدید l4l5

بیمار ۱۳۷۶(۳۹۵) خانم فاطمه اصلانی از فریدونشهر مبتلا به هرنی دیسکال شدید l4l5 در تاریخ ۹۷/۱۰/۶عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
جراحی دیسک به روش باز
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5