بیمار ۱۳۸۶(۴۰۵)پرفسور دکتر علی شاهنده استاد دانشگاه مبتلا به هرنی دیسکال L5S1

بیمار ۱۳۸۶(۴۰۵)پرفسور دکتر علی شاهنده استاد دانشگاه صنعتی اصفهان مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰عمل شدند.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5