بیمار ۱۳۹۴(۴۱۳) آقای غلامرضا توکلی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5

بیمار ۱۳۹۴(۴۱۳) آقای غلامرضا توکلی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۲عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن