بیمار۱۴۱۳(۴۳۲)آقای خلیفه هدایتی رادمبتلابه هرنی دیسکال وتنگی کانال درفضایl4l5

بیمار ۱۴۱۳(۴۳۲) آقای خلیفه هدایتی راد مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در فضای l4l5 در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۹عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1