بیمار ۱۴۱۸(۴۳۷) خانم صدیقه مرتضوی مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در فضای l4l

بیمار ۱۴۱۸(۴۳۷) خانم صدیقه مرتضوی مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در فضای l4l5 در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۰عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5