بیمار ۱۴۲۲(۴۴۱) آقای محمد اقاجانیان مبتلا به هرنی دیسکال L5S1

بیمار ۱۴۲۲(۴۴۱) آقای محمد اقاجانیان مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 در تاریخ97/10/25عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1