بیمار ۱۴۴۸(۴۶۷) خانم ثریا مرادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6از اهواز

بیمار ۱۴۴۸(۴۶۷) خانم ثریا مرادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6از اهواز در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۳عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش باز