بیمار ۱۴۶۱(۴۸۰) آقای محمد ابراهیمی نسب از یزد مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6

بیمار ۱۴۶۱(۴۸۰) آقای محمد ابراهیمی نسب از یزد مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6 در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
جراحی دیسک به روش باز
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند