بیمار ۱۴۷۶(۴۹۵) آقای اصغر سرافراز از قم مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6

بیمار ۱۴۷۶(۴۹۵) آقای اصغر سرافراز از قم بیمار آقای دکتر اشراقی مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7