بیمار ۱۵۱۸(۵۳۷) خانم جمیله مهدوی از آبادان ساکن قن مبتلا به هرنی دیسکال L3L4

بیمار ۱۵۱۸(۵۳۷) خانم جمیله مهدوی از آبادان ساکن قن مبتلا به هرنی دیسکال L3L4 در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۲عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
جراحی دیسک به روش بسته
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک به روش باز
جراحی دیسک در رسانه ها
دیسک و بیرون زدگی آن