بیمار۱۵۱۹(۵۳۸) خانم شهناز امانی از شوشترمبتلا به هرنی دیسکال l4l5 فورامینال چپ

بیمار ۱۵۱۹(۵۳۸) خانم شهناز امانی از شوشتر مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 فورامینال چپ در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۳عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش باز
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7