بیمار 1521(540) خانم زهرا غفاری با سابقه فیوژن مبتلا به هرنی دیسکال (L2L3(ASD

بیمار 1521(540) خانم زهرا غفاری با سابقه فیوژن مبتلا به هرنی دیسکال L2L3(ASD) در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۳عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5