بیمار۱۵۲۲(۶۴۱)مسعودنوروزی سابقه ورتبروپلاستی عمل هرنی دیسکال فورامینالl4l5 وl3l4

بیمار ۱۵۲۲(۶۴۱) مسعود نوروزی با سابقه ورتبروپلاستی از قم بیمار آقای دکتر اشراقی در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۳ بعلت هرنی دیسکال فورامینال l4l5 وl3l4 عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7