بیمار ۱۵۲۳(۵۴۲) خانم وحیده عساکره از اهواز مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال L5S1

بیمار ۱۵۲۳(۵۴۲) خانم وحیده عساکره از اهواز مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال L5S1 راست در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۴عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
جراحی دیسک به روش باز