بیمار ۱۵۲۵(۵۴۴) آقای منصور بهارلو مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 اکسترود

بیمار ۱۵۲۵(۵۴۴) آقای منصور بهارلو مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 اکسترود در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۴عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
جراحی دیسک به روش باز
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها