بیمار ۱۵۳۰(۵۴۹)آقای امیر حکیمی مبتلا به هرنی دیسکال L5S1

بیمار ۱۵۳۰(۵۴۹)آقای امیر حکیمی مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۶عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
جراحی دیسک به روش بسته
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند