بیمار ۱۵۳۲(۵۵۱) سید ابوالقاسم کرمانی از قم مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 چپ

بیمار ۱۵۳۲(۵۵۱) سید ابوالقاسم کرمانی از قم بیمار آقای دکتر اشراقی مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 چپ در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
جراحی دیسک در رسانه ها
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5