بیمار ۱۵۳۴(۵۵۳) آقای مجید منجی از کالیفرنیای آمریکا مبتلا به هرنی دیسکال l4l5

بیمار ۱۵۳۴(۵۵۳) آقای مجید منجی از کالیفرنیای آمریکا مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5