بیمار ۱۵۳۶(۵۵۵) آقای عباس علائی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 اکسترود چپ

بیمار ۱۵۳۶(۵۵۵) آقای عباس علائی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 اکسترود چپ در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ