بیمار۱۵۳۷(۵۵۶) خانم مهدیه جاویدنیا مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5

بیمار ۱۵۳۷(۵۵۶) خانم مهدیه جاوید نیا از بندر عباس مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک به روش بسته
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک در رسانه ها