بیمار ۱۵۴۷(۵۶۶) خانم فاطمه میرعبدالباقی


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک به روش باز
جراحی دیسک در رسانه ها