بیمار ۱۵۴۸(۵۶۷) خانم بلقیس جهانبخش از قم بیمار آقای دکتر اشراقی بعلت دیسک L3L4

بیمار ۱۵۴۸(۵۶۷) خانم بلقیس جهانبخش از قم بیمار آقای دکتر اشراقی بعلت دیسک L3L4 در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
دیسک و بیرون زدگی آن
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش باز
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک به روش بسته