بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5

بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 در تاریخ ۹۸/۱/۲۸عمل شد

کمتر از دو هفته بعد از عمل .
بهبودی تقریبا کامل با شروع بلافاصله بعد از عمل
همکاران جراح توصیه عمل باز، گذاشتن دیسک مصنوعی و پلاتین را کرده بودند


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز